Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Hà Nội: Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái

Gửi bởi Admin  |  21 Tháng Năm 2014 3:12:00 SA  | 

Sáng 11/7, HĐND TP tiếp tục thảo luận và thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội.

Theo Tờ trình của UBND TP do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh trình bày, tổng diện tích tự nhiên toàn Thành phố đến ngày 01/01/2011 là 332.889 ha, phân theo 29 quận, huyện, thị xã, trong đó diện tích lớn nhất là huyện Ba Vì với 42.402,69ha, chiếm 12,74% diện tích tự nhiên toàn Thành phố, nhỏ nhất là quận Hoàn Kiếm với 528,76ha, chiếm 0,16% diện tích tự nhiên toàn Thành phố. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 của TP cho thấy, đất nông nghiệp đến cuối năm 2010 đã chuyển được 15.497ha, đạt 65% so với kế hoạch; đất phi nông nghiệp đã tăng được 46.305ha, đạt 81% so với kế hoạch; đất chưa sử dụng đến năm 2010 giảm 32.526ha, đạt 98,3% so với kế hoạch. Có thể thấy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau 10 năm đã đạt được những kết quả tích cực như: tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác tốt tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP; khoanh định quỹ đất để đẩy mạnh nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đô thị của Thủ đô; đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách TP thông qua đấu giá đất chưa sử dụng, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng từng bước được khai thác đưa vào sử dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường bền vững. Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và các hình thức đầu tư khác như BT, BOT… đất đai đã trở thành nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia và của Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất của chính quyền các cấp và các tổ chức còn mang tính chủ quan, các giải pháp để thực hiện dự án chưa đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án còn khó khăn, vướng mắc do chính sách của Trung ương có nhiều thay đổi; công tác lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và các tổ chức; quy định về quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập...

Theo dự thảo Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) TP Hà Nội, các chỉ tiêu về đất nông nghiệp, đến năm 2020 diện tích là 152.248 ha (giảm 36.117 ha), chiếm 45,7% diện tích tự nhiên (DTTN), kế hoạch đến năm 2015 là 165.037 ha (giảm 23.328 ha), chiếm 54,9% DTTN. Đất phi nông nghiệp, quy hoạch đến năm 2020 là 178.830 ha (tăng 43.637 ha) chiếm 53,7% DTTN, kế hoạch đến 2015 là 162.783 ha (tăng 27.590 ha), chiếm 54,1% DTTN. Đối với đất chưa sử dụng, quy hoạch đến năm 2020 còn 1.811 ha (giảm 7.520 ha, chủ yếu sử dụng vào phục hồi và phát triển rừng) chiếm 0,5% DTTN, kế hoạch đến 2015 là 5.069 ha (giảm 4.163 ha), chiếm 1,6% DTTN.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy hoạch, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, tổ Chương Mỹ, đề nghị cần bổ sung đánh giá hiện trạng đất tại các công, nông trường, trạm, trại. Bởi hiện nay còn tồn tại trong quản lý đất đai tại đây, trong đó, có vấn đề chuyển nhượng trái phép mà không thông qua chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo phân bổ các loại đất thì đến năm 2020 sẽ lấy gần 42 nghìn ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, do đó cần đề cập sâu đến mục tiêu, tính khả thi, lộ trình thực hiện… Cùng vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hoài Nam, tổ Hai Bà Trưng, đề nghị Quy hoạch cần chỉ rõ việc chuyển đổi này phải tiến hành trên những vùng đất bạc màu, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, nếu không sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai. Một số ý kiến khác kiến nghị Quy hoạch cần bổ sung nội dung đấu giá đất, đất giãn dân để lấy nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Giải trình một số ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, hiện, TP đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan đánh giá quá trình sử dụng, quản lý đất tại các nông, công trường, trạm, trại trên địa bàn. Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý mà các đại biểu nêu chủ yếu là do sự phối hợp giữa TP và các Bộ chuyên ngành chưa tốt. Những số liệu liên quan đến diện tích đất trồng lúa đã được Quốc hội, Chính phủ giao chỉ tiêu cho các địa phương và được thể hiện trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Hà Nội luôn xác định cùng cả nước gìn giữ đất lúa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, trong đó chỉ chuyển đổi những khu vực không đáp ứng được về thủy lợi, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng cho biết, TP đang chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng hạ tầng để hoàn trả đất dịch vụ theo đúng quy định.

Kết thúc phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội với tỷ lệ tán thành là 78,9%.

Nguồn: HanoiPortal