Huyện Hoài Đức công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

Gửi bởi Admin  |  29 Tháng Tư 2014 5:33:00 SA  |  Chủ đề: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch sử dụng đất

Sáng 7/3, huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất công, đất nông nghiệp và kế hoạch thực hiện "năm trật tự và văn minh đô thị 2014", tại hội trường lớn UBND huyện.

Đồng chí Vương Duy Hướng - Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Văn Thông - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng - Phó bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện đã tới dự.

 

Đ/c Hồ Trung Nghĩa - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường

thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 

Huyện Hoài Đức được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015). Theo đó, đến năm 2020, huyện có 1.944, 11 ha đất nông nghiệp, 6.302,66 ha đất phi nông nghiệp và 122,4 ha đất đô thị. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp là 2.328,01 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 444,63 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 57,30 ha.

Đại biểu dự hội nghị

 

Trên cơ sở đó, UBND huyện thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đ/c Phạm Tiếp - Trưởng phòng Quản lý đô thị

thông qua kế hoạch thực hiện "năm trật tự và văn minh đô thị 2014"

 

Tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 04 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước  đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) đã được UBND thành phố phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các xã, thị trấn được UBND huyện phê duyệt, đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch. Rà soát, hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đăng ký biến động và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công. Giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân về đất đai.

Đ/c Nguyễn Xuân Lý - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

thông qua kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014

 

Thực hiện dồn điền đổi thửa, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn điền đổi thửa. Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích đối với các xã, thị trấn, kịp thời phát hiện, xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra vi phạm. Chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất công trái pháp luật, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Đ/c Nguyễn Quang Đức - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện

phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị

 

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 01 của UBND thành phố về thực hiện "năm trật tự và văn minh đô thị 2014" trên địa bàn huyện. Nội dung tập trung tổ chức thực hiện triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, các nhiệm vụ về: Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và mỹ quan đô thị; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nguồn : hoaiduc.hanoi.gov.vn