Hà Nội: Cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Gửi bởi Admin  |  07 Tháng Năm 2014 4:54:00 SA  | 

Từ quý I/2014, Hà Nội sẽ Triển khai thực hiện Đề án cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

Bên cạnh đó, TP triển khai thực hiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; dự án hệ thống thông tin đất đai (hệ thống thông tin tài nguyên môi trường) theo đúng tiến độ; kiện toàn tổ chức và cán bộ công tác giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất, tiến độ dự kiến xong trước ngày 1/7/2014. Xây dựng đề án sắp xếp, ổn định tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức Phát triển quỹ đất xong trước ngày 31/12/2014.


Trên đây là một trong những nội dung của Kế hoạch số 43/KH-UBND do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 26/2/2014 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 22/1/2014, của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.
 
Theo đó, UBND TP sẽ tiếp tục công bố công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đã được phê duyệt; hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện xong trước ngày 1/7/2014. UBND cấp huyện triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

Mặt khác, TP sẽ rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường để có chính sách giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Đề án tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đất tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn.

Hơn nữa, TP cũng tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài...; Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp Luật Đất đai.

Nguồn : Hanoimoi.com.vn