Tháng 5
21

Sáng 11/7, HĐND TP tiếp tục thảo luận và thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội.

... Chi tiết
 
Tháng 5
7

Từ quý I/2014, Hà Nội sẽ Triển khai thực hiện Đề án cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

Bên cạnh đó, TP triển khai thực hiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; dự án hệ thống thông tin đất đai (hệ thống thông tin tài nguyên môi trường) theo đúng tiến độ; kiện toàn tổ chức và cán bộ công tác giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất, tiến độ dự kiến xong trước ngày 1/7/2014.

 

... Chi tiết
 
Trang 1 trong 2 1 2 > >>