Bài viết trong danh mục: Quy hoạch sử dụng đất

Tháng 4
29

Sáng 7/3, huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất công, đất nông nghiệp và kế hoạch thực hiện "năm trật tự và văn minh đô thị 2014", tại hội trường lớn UBND huyện.

... Chi tiết